Kurumsal

Hastane Operasyonları Sağlık Merkezi A.Ş.

HOM; sağlık sektörüne hizmet sunan bir proje ve yönetim danışmanlık firmasıdır. Her biri kendi alanında engin bir deneyime sahip farklı disiplinlerdeki uzman ve danışman kadrosuyla daha nitelikli, daha etkin, daha erişilebilir ve daha verimli bir sağlık hizmet sunumu için; kamu ve özel sektör paydaşlarına proje ve sözleşme yönetimi, işletme yönetimi, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Ekibimiz

Uzman ekibinin ulusal ve uluslararası sektörel deneyimlerini bünyesinde kurumsal bir ortak deneyim havuzunda birleştiren HOM, deneyimli akademik ve teknik kadrosu ile sektörel gelişmeleri yakından takip etmekte, bilgi ve uzmanlıklarını geliştirmekte ve güncellemektedir. HOM; sürekli başarı ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti için bilgi, deneyim ve güvenin değerini bilmekte ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde bu değerlere uygun bir yaklaşım sergilemektedir.

HOM, sağlık sektöründe nitelikli, öne çıkarıcı ve farklılaştırıcı hizmet sunabilmek adına sektörün gereksinim duyduğu farklı disiplinlerde uzmanlıkları bir araya getirmiş ve sahip olduğu bütüncül ve tam entegre hizmet sunabilme yeteneği ile de sağlık sektöründe tarafsız, güven duyulan, tercih edilen, özgün ve öncü bir kimlik oluşturmuştur.

HOM, mevcut deneyimli uzman kadrosu ve çözüm ortakları ile birlikte aşağıdaki alan uzmanlıklarını tek ve entegre bir kaynak olarak sağlamaktadır.

Sağlık İşletme Yönetimi

Sağlık Bilişimi ve BT Altyapısı

Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Bileşenleri

Proje ve SLA Yönetimi

ITIL Süreçleri

Hastane İşleyiş Süreçleri Uzmanlığı

Sağlık Finansmanı Uzmanlığı

Hastane mimari tasarım ve modellemesi

Medikal Cihaz tasarımı ve yönetimi

Hastane Performans Göstergeleri ve Verimlilik Karneleri

Sağlık Sigortacığılı ve Geri Ödeme Sistemleri

Döner Sermaye ve Hakediş Yöntemleri

Tıbbi–İdari-Destek Hastane Personeli Yönetim, Oryantasyon ve Eğitimi

Döner Sermaye ve Hakediş Yöntemleri

JCI Akreditasyon Uzmanlığı

HIMSS ve HIPA Uzmanlığı

Görüntüleme Sistemleri

PPP İş Modeli ve PPP Hukuku

Misyonumuz

Sağlık sektörünün dinamik, değişken, talepkar ve multi-disipliner yapısına uygun olarak pratik saha ve akademik bilgi ve deneyimi bünyesinde barındırmak ve kaliteden taviz vermeyen güvene dayalı iş ahlakı ile sağlık sektörünün tüm paydaşlarına etkin teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

Sadece ülkemiz için değil hem kapsam hem de büyüklük açısından dünya ölçeğinde de çok büyük ve referans değeri yüksek olan Kamu Özel İşletmeleri (PPP) Projeleri kapsamında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli, etkin ve birbirini tamamlayan farklı uzmanlıkları da tam entegre ve tek muhatap olarak bir arada sunan güvenilir bir çözüm ortağı ve uzun yol arkadaşı olmak.

Vizyonumuz

Sağlık alanında değişimi planlayan ve daha nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmek amacıyla projeler geliştiren sektörel kilit aktörlere ihtiyaç duydukları uzmanlık alanlarında; bilgi ve deneyimle beslenen kaliteli ve güvenilir hizmet sunmayı ve gerçekleştirilecek başarılı projeler ile de sadece ülkemiz için değil bölge coğrafyada da değişim ve gelişime doğrudan katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Amacımız her zaman ve her bir sektör paydaşı için tercih edilen güvenilir iş ortağı rolünü muhafaza edebilmektir.

Değerlerimiz

Hizmetlerini mesleki etik kurallar çerçevesinde ve sosyal sorumluluklarının bilincinde sürdürmeyi önemseyen firmamız, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne tümüyle bağlı olarak hareket etmekte ve gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde bu sözleşme ile tanımlanmış yolsuzlukla mücadele, çevrenin korunması, yeni pazarlar yaratılması ve toplumsal katılımın sağlanması gibi hedeflere uygun bir hassasiyet ve duyarlılık gözetmektedir.

Müşteri odaklılık

Güven, dürüstlük ve sorumluluk

Ortak hedef

Motivasyon

Yenilikçilik

Yüksek performans ve sonuç odaklılık

Duyarlılık

Yüksek ahlak ve mesleki etik

Nitelikli İletişim

Bilgiye ve deneyime saygı

Ekip olma, takımın parçası olma