Sağlık Politikaları

Sağlık hizmeti devletin vatandaşlarına karşı taşıdığı en temel sorumlulukların başında gelmektedir. Sağlık hizmetinin (önleyici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite... Devamı

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yönetimi

Günümüzde Nüfus artışının yanı sıra ortalama yaşam süresinin uzaması ve sağlık hizmeti talep ve ihtiyaçlarının artması, tıp teknolojisinin kendisini sürekli... Devamı

Kamu Özel İşbirliği Modeli

Kısaca ; “kamunun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla devletle bir özel hukuk tüzel kişisi arasında yapılan ve ortaya çıkabilecek risklerin paylaşıldığı... Devamı

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri

Sağlık alanının kendine dinamik ve değişken yapısına uygun olarak, sağlık bilgi sistemleri de gereksinimleri, işlevsellikleri, süreçleri, uygulanan standartları ve... Devamı

Eğitim ve Kapasite Geliştirme

Sağlık sektöründeki değişime ve hizmet talebindeki artışa paralel olarak sağlık hizmet sunucularının gereksinimlerinde de değişimler yaşanmaktadır. Tıp bilimi ve... Devamı

Büyük Veri Deneyimi

Her şeyin dijital ortama kaydığı günümüzde, oluşturulan ve tüketilen veri her geçen gün artmaktadır. Verinin yaşam döngüsündeki her durumu çok kritik öneme sahiptir... Devamı

Ne Öneriyoruz?
Müşterilerimize operasyonel, organizasyonel, finansal ve stretejik karar ve süreçlerinde sürdürülebilir farklılaştırıcı faydalar yaratmayı taahhüt ediyoruz.