Hizmetlerimiz

Eğitim ve Kapasite Geliştirme

Sağlık sektöründeki değişime ve hizmet talebindeki artışa paralel olarak sağlık hizmet sunucularının gereksinimlerinde de değişimler yaşanmaktadır. Tıp bilimi ve sağlık teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de beklenen bir sonucu olarak sağlık sektöründe de çok hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bununla birlikte sağlık kurumları farklı disiplinlerde personelin, uzmanlaşmanın ve aynı zamanda personel sirkülasyonunun en yoğun olduğu kurumlardandır.

HOM, deneyimli akademik kadrosu, birlikte çalıştığı referans üniversiteler ve sağlık eğitimi alanında uzman uluslararası iş ortakları ile, özellikle entegre sağlık kampusu projeleri gibi birbirinden farklı disiplindeki onlarca hizmet bileşenine ve yine farklı disiplinlerde binlerce personele sahip, her gün on binlerce hasta akışını yöneten, dev sağlık komplekslerinde sürdürülebilir verimlilik ve etkin/kaliteli hizmet için klinik, teknik ve idari sistem ve süreçlere yönelik sertifikalı eğitimler organize etmekte, kaynak planlama ve kapasite geliştirme konularında teknik destek hizmeti sağlamaktadır.

Uyum ve Adaptasyon Eğitimi

Hasta Hakları ve Hasta Memnuniyeti

Advers Etki Bildirimi ve İlaç Etkileşimi

Hastane Temizliği ve Bölüm Bazlı Temizlik Uygulamaları

Sterilizasyon ve Dezanfeksiyon Uygulamaları

Bilgi Yönetimi ve Bilgi Güvenliği

Hasta Karşılama, Taşıma, Hasta Yönlendirme Uygulamaları

Faturalandırma Mevzuatı

Döner Sermaye Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Kalite Standartları

Stok ve Envanter Yönetimi

Atık Yönetimi

Yemekhane Hizmetleri

Görüntüleme Hizmetleri

Hemşirelik Hizmetleri

Veri Girişi ve Tıbbi Sekreterlik Uygulamaları