Hizmetlerimiz

Kamu Özel İşbirliği Modeli

Kısaca; “kamunun ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin sağlanması amacıyla devletle bir özel hukuk tüzel kişisi arasında yapılan ve ortaya çıkabilecek risklerin paylaşıldığı bağlayıcı bir sözleşmeye dayanan uzun süreli işbirlikleri” olarak tanımlanabilecek Kamu Özel İşbirliği modeli sadece ülkemizde değil tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde “yüksek nitelikli kamu hizmetinin zamanında, etkin ve uygun maliyette, sağlanabilmesi amacıyla yaygın olarak kullanılan etkin bir iş modelidir.

Ülkemizde de özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Entegre Sağlık Kampusu projeleri sadece ülkemiz açısından değil dünya genelinde de referans ve model olma kapasitesi yüksek kapsam ve içerikte projelerdir (Dünyanın en büyük sağlık kampusu projeleri bu kapsamda gerçekleşmektedir). Hem planlama süreci ve hem de gerçekleşme ve işletim süreçleri değerlendirildiğinde ülkemiz sağlık sektörünün 30+ yıllık bir dönemini etkileyecek PPP projelerinin her aşamasında gerçekleştirilecek başarılı performans, ülkemizi uluslararası büyük sektör aktörleri açısından da bir çekim merkezi haline getirecektir.

HOM, PPP deneyimine sahip farklı disiplinlerdeki uzman kadrosunun yanı sıra uluslararası referans PPP projeleri gerçekleştirme deneyimi olan iş ortakları ile Entegre Sağlık Kampusu projelerinde hem Sağlık Bakanlığına ve hem de PPP projelerinde aktif rol alan (veya rol alma hedefi olan) özel sektör paydaşlarına alan uzmanlığı, süreç danışmanlığı ve teknik destek hizmeti sunmaktadır.