Hizmetlerimiz

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yönetimi

Günümüzde nüfus artışının yanı sıra ortalama yaşam süresinin uzaması ve sağlık hizmeti talep ve ihtiyaçlarının artması, tıp teknolojisinin kendisini sürekli yenilemesi ve hastalık profillerinin değişmesi sonucu tedavisi daha uzun ve maliyetli olan kronik hastalıkların önem kazanması vb. nedenler hastanelere yönelik talebin ve dolayısı ile sağlık hizmet maliyetlerinin da hızla artmasına neden olmaktadır. Bu durum hastanelerde verimliliğin ve etkinliğin artırılmasını zorunlu hale getirmiş, hastane yönetim ve yöneticiliğinin de önemini artırmıştır.

Hastaneler, dinamik ve değişken yapısı, birbirlerinden farklı uzmanlıkları, hataya tahammülsüz ve karmaşık süreçleri, ileri teknoloji gereksinimi, sürekli güncellenen/yenilenen tıbbı bilgi altyapısı, yoğun iş hacmi, öncelikleri, hassasiyetleri, beklentileri ve hedefleri ile diğer tüm işletmelerden daha farklı ve daha karmaşık organizasyonlardır. Hastane işletmelerinin farklılığı, hastane yönetimi ve işletmeciliğini de farklılaştırmaktadır. “Deneme yanılma yönteminin geri dönülemez yüksek maliyeti” değerlendirildiğinde, başarısı test edilmiş yöntem ve metodolojilerle beslenen sağlık kurumları işletmeciliği deneyimi, etkin bir hastane işletimi için bir seçenekten ziyade zorunluk olarak ortaya çıkmaktadır.

HOM, hastane yönetimi konusunda her biri ulusal ve uluslararası alanda referans olarak değerlendirilecek kapsamda engin bir saha deneyimi ve özgün ve farklılaştırıcı akademik bilgi birikimine sahip uzman kadrosu ile, hastane yönetimi ve işletmeciliği alanında güvenilir bir çözüm sağlayıcıdır.

Hastane Planlama ve Devreye Alma

Hastane Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Finansman Yönetimi

Kalite ve Akreditasyon Yönetimi

Süreç Yönetimi (İş Süreçleri ve Hasta Akışı)

Bilgi Sistemleri ve Teknoloji Planlama ve Yönetimi

Medikal Cihaz Planlama ve Yönetimi

Performans Yönetimi

Etik ve Hasta Güvenliği

Üretim Planlama ve Yönetimi

Tanı ve Görüntüleme Hizmetleri Planlama ve Yönetimi

İdari, Teknik Destek ve Yardımcı Hizmetler Planlama, Yönetim ve İşletimi

SLA Yönetimi