Hizmetlerimiz

Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri

Sağlık alanının kendine dinamik ve değişken yapısına uygun olarak, sağlık bilgi sistemleri de gereksinimleri, işlevsellikleri, süreçleri, uygulanan standartları ve öncelikleri açısından diğer tüm bilgi sistemleri uygulamalarından tümüyle farklı bir hassasiyetle tasarlanmak ve uygulanmak durumundadır. Özellikle hem kapsam ve hem de büyüklük olarak her biri dünya ölçeğinde projeler olan entegre sağlık kampüsleri projeleri için, hastanelerin adeta sinir sistemini oluşturan bilgi sistemlerinin, özellikle planlama ve tasarım aşamasında sadece günün şartlarına uygunluk açısından değil sağlık sektörünün değişken yapısına da uyum gösterecek ve tüm farklı disiplinleri de kapsayan gerçek ve doğal bir “entegrasyon” ortamını oluşturma yönünde kurgulanması nihai ve sürdürülebilir başarı için bir gerekliliktir

HOM, ulusal ve uluslararası dev sağlık projelerinde edinilmiş sağlık bilişimi deneyimini özellikle Entegtre Sağlık Kampusu projeleri gibi bilişim teknolojilerinin en kritik role sahip olduğu projelerde paylaşmaya ve bu kapsamda sorumluluk almaya hazırdır.

Gereksinim analizi ve ihtiyaç tespiti (GAP Analiz Çalışmaları)

İşleyiş Süreçleri (Örnek İş Akışları)

Sistem Mimari ve işlevsel tasarımlar

HBYS gereksinimleri

Ulusal-Uluslararası Sağlık Bilişimi Standartları

Entegrasyon, Güvenlik, Birlikte İşlerlik gereksinimleri

Operasyonel Gereksinimler

Başarılı ve Ölçeklenebilir Örnekler

Şartname hazırlıkları

Ölçme ve Değerlendirme Kriterleri

En uygun Firma / Ürün Belirleme

Performans Kriterleri

Kontrol ve İzleme Desteği

Teknik, İşletme ve Yönetim Desteği

SLA Yönetimi